Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Głazów 27A, 74-500 Myślibórz 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

01 lutego 2021

Syndyk Masy Upadłości 

Agnieszki Rychlińskiej w upadłości likwidacyjnej 

sprzeda 

 

składniki majątkowe wchodzące w skład masy upadłości, w postaci:

 

1. udziału do ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dz. nr 74 o pow. 1,0190 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0013, Głazów 27A, gmina Myślibórz, objętej KW SZ1M/00009855/8 – cena wywoławcza 117.500,00 zł,

2.  ruchomości stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego, tj. :

- kompletna linia do obierania ziemniaków Sormac r. prod. 2011 (7 elementów) – 102.500,00 zł netto;

- dozownik wagowy Alexanderwerk, typ PSW 100, r. prod. 2006 – 12.000,00 zł netto;

- segregator odpadów Alexanderwerk, typ: SAS 150, r. prod. 2006 – 11.000,00 zł netto;

- maszyna do obierania ziemniaków Alexanderwerk, typ: KSA-401,r. prod. 2006 – 33.500,00 zł netto;

- maszyna do krojenia z 3-wymiar. systemem cięcia; marka/typ: DC, r. prod. 2011 – 15.500,00 zł netto;

- 85 sztuk skrzynio palet – 2.550,00 zł netto.

 

Syndyk zastrzega, że pierwszeństwo nabycia będzie przysługiwało oferentom składającym ofertę na zakup wszystkich składników wystawionych na sprzedaży (pakiet), co nie wyklucza możliwości składania ofert na poszczególne składniki majątkowe. Szczegóły sprzedaży określa Regulamin Sprzedaży z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się.

Oferty zakupu nieruchomości oraz oferty na zakupu wszystkich oferowanych składników (pakietu) należy złożyć w dwóch egzemplarzach, jeden w biurze syndyka na adres ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, drugi na ręce Sędziego – Komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Narutowicza 19, 70-952 Szczecin. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości - XII GUp 76/16” w terminie do 5 marca 2021 r. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Oferty na zakup samych ruchomości należy składać wyłącznie w biurze syndyka, w terminie do 5 marca 2021 r.

 

Regulamin Sprzedaży oraz szczegółowe informacje dostępne są drogą mailową syndyk@maciejkasprzyk.com.pl lub telefonicznie pod numerem 510 091 410.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ RUCHOMOŚCI

OPERAT Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI