Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Konkurs na wybór dzierżawcy apartamentów i pomieszczeń w Baltic Cliff Apartments SPA & Wellness

Data zamieszczenia ogłoszenia:

09 maja 2021

Syndyk Masy Upadłości

ST Investments Sp. z o.o. sp. k. w upadłości

 

ogłasza Konkurs na wybór oferty dzierżawy składników majątkowych zlokalizowanych w obiekcie Baltic Cliff Apartments SPA & Wellnes w Niechorzu przy ul. Klifowej 46 A-D, w postać:  

 

    1. ośmiu samodzielnych lokali niemieszkalnych o przeznaczeniu pensjonatowym wraz z ich wyposażeniem o numerach A.2.7, A.3.7, D.1.4, D.1.5, 401, 402, 403 i 404 – zgodnie z oznaczeniem na rzutach budynku przedstawionych w załączonym do niniejszego ogłoszenia Regulaminie;
    2. samodzielnego lokalu niemieszkalnego o przeznaczeniu usługowym nr A.1.1 o powierzchni użytkowej 230,34 m2 wraz z jego wyposażeniem, obejmującego pomieszczenia recepcji oraz kawiarni i jej zaplecza - zgodnie z oznaczeniem na rzutach budynku, przedstawionych w załączonym do niniejszego ogłoszenia Regulaminie.

 

  1.  

Oferty na dzierżawę mogą być składane wyłącznie na piśmie - osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej adresowanej na dane: Doradca Restrukturyzacyjny Maciej Kasprzyk, ul. Monte Cassino 24 (III piętro), 70-467 Szczecin.

Oferty w zamkniętych kopertach zawierających dopisek „Dzierżawa ST Investments sp. z o.o. sp.k. - sygnatura akt XII GUp 17/20”, muszą zostać dostarczone na wskazany powyżej adres, najpóźniej w dniu 17 maja 2021 r., do godz. 16:00.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy i wymagania dotyczące ofert określa Regulamin. Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą mailową pod adresem syndyk@maciejkasprzyk.com.pl.

 

Regulamin wyboru oferty dzierżawy.