Syndyk Masy Upadłości 

Agnieszki Rychlińskiej w upadłości likwidacyjnej 

sprzeda z wolnej ręki

kompletną linię produkcyjną do obierania i pakowania ziemniaków

wraz z urządzeniami  technicznymi, maszynami, środkami transportu i pozostałymi aktywami trwałymi służącymi działalności produkcyjnej.

 

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości składające się na linię produkcyjną do obierania i pakowania ziemniaków wraz z innymi urządzeniami technicznymi, maszynami, środkami transportu i pozostałymi aktywami trwałymi służącymi działalności produkcyjnej, wskazanymi w wycenie wartości rynkowej majątku ruchomego wchodzącego w skład masy upadłości Agnieszki Rychlińskiej.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 221.950,00 zł netto (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych, 0/100), w tym:

Lp.

Opis ruchomości

Ilość sztuk

Cena wywoławcza

1

Linia do obierania ziemniaków Sormac; project no. 110200; rok produkcji 2011, nr-y fabryczne poszczególnych elementów:
110200/17 SO-500,
110200/11 MS-1T/20/083,
110200/12 RLT-60/400,
110200-13 OP VOER BAND,
110200/14 DMA-60/25/051,
110200/15 AFW-40DB,
110200/16 3DD/05/006

1 komp.

102 500,00 zł

2

Pakowarka próżniowa ZTP TEPRO S.A. typ PP 30; nr fabryczny:077, rok prod. 2011

1 sztuka

13 000,00 zł

3

Pakowarka próżniowa ZTP TEPRO S.A. typ PP 25; nr fabryczny: 056, rok prod. 2006

1 sztuka

6 500,00 zł

4

Dozownik wagowy Alexanderwerk, typ PSW 100, nr 051-18601, rok produkcji 2006

1 sztuka

12 000,00 zł

5

Segregator odpadów Alexanderwerk, typ: SAS 150, rok prod. 2006

1 sztuka

11 000,00 zł

6

Maszyna do obierania ziemniaków Alexanderwerk, typ: KSA-401, nr 823-0001 rok prod. 2006

1 sztuka

33 500,00 zł

7

Maszyna do krojenia z 3-wymiarowym systemem cięcia; marka/typ: DC, nr fabryczny:110200/10, 3DD/04/004, rok produkcji 2011

1 sztuka

15 500,00 zł

8

Wózek widłowy STILL RX60-30 wraz z zestawem do ładowania akumulatorów

1 sztuka

25 000,00 zł

9

Stół ze stali nierdzewnej

1 sztuka

400,00 zł

10

Skrzynio palety

85 sztuk

2 550,00 zł

   

RAZEM:

221 950,00 zł

 

Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w Regulaminie, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się. Pierwszeństwo zakupu mają oferty dotyczące zakupu wszystkich ruchomości (pakietu).

Oferty zakupu należy składać w biurze syndyka na adres ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż ruchomości - XII GUp 76/16” w terminie do 22 września 2020 r.

Regulamin oraz dodatkowe informacje można uzyskać również drogą mailową syndyk@maciejkasprzyk.com.pl.

 


REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

25 sierpnia 2020

Data zamieszczenia ogłoszenia:

Linia produkcyjna do obierania i pakowania ziemniaków

O nas

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018