Syndyk Masy Upadłości

Teresy Agaty Rocha sprzeda z wolnej ręki

lokal mieszkalny

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Stuchowie 59a, o pow. użytkowej  59,70 m2.

Cena wywoławcza 60.500,00 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest złożenie prawidłowych pod względem formalnym  ofert, jednej w biurze syndyka na adres ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, drugiej na ręce Sędziego - Komisarza Agnieszki Opłotnej-Woźniak, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Narutowicza 19, 70-952 Szczecin.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości - XII GUp 131/18”, w terminie do 31 października 2019 r. Płatność ceny musi nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania potrąceń.

Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się. Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka, na stronie www.maciejkasprzyk.com.pl lub drogą mailową syndyk@maciejkasprzyk.com.pl.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

 

30 września 2019

Data zamieszczenia ogłoszenia:

Lokal mieszkalny - Stuchowo 59a

O nas

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018