Syndyk Masy Upadłości

Grzegorza Mroka w upadłości

sprzeda

NIERUCHOMOŚCI

 

 

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. prawo własności zabudowanej działki gruntu nr 91/2 o pow. 3.069 m2, położonej w Szczecinie przy ul. Stary Szlak, objętej KW nr SZ1S/00071415/2 - cena wywoławcza 195.000,00 zł;
  2. udział do 1/3 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu nr 92/4 o pow. 4.986 m2, położonej w Szczecinie przy ul. Stary Szlak objętej KW nr SZ1S/00159725/9 - cena wywoławcza 34.500,00 zł.

 

Rozpatrywane będą tylko oferty prawidłowe pod względem formalnym (zgodne z regulaminem), złożone w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, jeden w biurze syndyka na adres ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, drugi na ręce Sędziego - Komisarza Sabriny Snela-Daleszyńskiej, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Narutowicza 19, 70-952 Szczecin.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości - XII GUp 162/17” z podaniem nr KW, której dotyczy oferta, w terminie do 3 sierpnia 2020 r. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona przelewem najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży i bez możliwości jakichkolwiek potrąceń.

Pozostałe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży, można uzyskać w biurze syndyka, na stronie www.maciejkasprzyk.com.pl lub drogą mailową syndyk@maciejkasprzyk.com.pl.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

29 czerwca 2020

Data zamieszczenia ogłoszenia:

Szczecin - Zdunowo, ul. Stary Szlak

O nas

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018