Syndyk Masy Upadłości

ogłasza konkurs na

DZIERŻAWĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

ST Investment Sp. z o.o. Sp.k w upadłości

prezentowanego publicznie pod nazwą handlową

„Baltic Cliff Apartments” Spa & Wellness

w Niechorzu, ul. Klifowa 46

 

 

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie - osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej - adresowanej na dane: Biuro Syndyka, ul. Monte Cassino 24 (III p.), 70-467 Szczecin w terminie do 23 kwietnia 2022 r., do godz. 15:00.

Szczegółowe warunki sprzedaży, w tym wymagania dotyczące oferty określa Regulamin Konkursu zamieszczony na stronie www.maciejkasprzyk.com.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą mailową pod adresem syndyk@maciejkasprzyk.com.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU

DRAFT UMOWY DZIERŻAWY

OPIS I OSZACOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA

RZUTY BUDYNKU

 

 

 Film reklamowy

 Film reklamowy 2

 

12 kwietnia 2022

Data zamieszczenia ogłoszenia:

Dzierżawa przedsiębiorstwa Baltic Cliff Apartments

O nas

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018