Syndyk Masy Upadłości

sprzeda przedsiębiorstwo

ST Investment Sp. z o.o. Sp.k w upadłości

obejmujące część obiektu hotelowego

„Baltic Cliff Apartments” Spa & Wellness

w Niechorzu, ul. Klifowa 46

 

za cenę nie niższą niż 7.705.360,14 zł netto

 

Oferty na zakup przedsiębiorstwa mogą być składane wyłącznie na piśmie - osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej - adresowanej na dane: Kancelaria Notarialna Joanna Ramęda-Pilip Radosław Ochrymowicz Notariusze spółka cywilna, Al. Piastów 62/2, 70-332 Szczecin w terminie do 14 września 2021 r., do godz. 16:00.

Szczegółowe warunki sprzedaży, w tym wymagania dotyczące oferty określa Regulamin Sprzedaży zamieszczony na stronie www.maciejkasprzyk.com.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą mailową pod adresem syndyk@maciejkasprzyk.com.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w Szczecinie w Kancelarii Notarialnej Joanny Ramęda-Pilip Radosław Ochrymowicz Notariusze spółka cywilna przy Alei Piastów 62/2, 70-332 Szczecin w dniu 16 września 2021 r. o godzinie 10:00.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

OPIS I OSZACOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 

 Film reklamowy

 Film reklamowy 2

 

21 sierpnia 2021

Data zamieszczenia ogłoszenia:

Sprzedaż przedsiębiorstwa Baltic Cliff Apartments

O nas

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018