Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Aktualności

Aktualności

09 marca 2020

Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy z dnia 9 marca 2020 r. ogłoszona została upadłość dłużnika ENERGOPOL – SZCZECIN Spółka Akcyjna w Szczecinie.

Upadłość została zarejestrowana pod sygn. akt: XII GUp 21/20.

 

W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli upadłego, by w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego. Zgłoszenia należy dokonać w trybie art. 239, 240 ustawy Prawo upadłościowe oraz przesłać Sędziemu-Komisarzowi w dwóch egzemplarzach, na adres: Sędzia Komisarz SSR Elżbieta Piotrowska, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.

 

Sąd wzywa również osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczeń o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym

 

Energopol-Szczecin S.A. - ogłoszenie upadłości