Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

ESBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Myśliborzu

11 grudnia 2014

Sygnatura akt: XII GUp 30/14

 

 

ul. Lipowa 6, 74-300 Myślibórz

 

NIP: 5970011337; REGON: 210204361; KRS: 0000067205

 

Rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: 65 1090 2806 0000 0001 2974 0783

 

 

Chronologia postępowania

 

1. Postanowienie o dokonaniu zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego - 27/10/2014

2. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 11/12/2014

3. Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w dzienniku lokalnym Gazeta Wyborcza w dniu 16.11.2014 roku.

4. Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 247/2014 (4626) poz. 16994 z dnia 22/12//2014.

5. Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości - 28/12/2014

6. Sporządzenie listy wierzytelności - 10/07/2015

7. Obwieszczenie w MSiG (nr 163/2015 poz.12743) o sporządzeniu listy wierzytelności - 24/08/2015

8. Sporządzenie uzupełniającej listy wierzytelności - 27/08/2015

9. Obwieszczenie w MSiG (nr 193/2015 poz.14958) o sporządzeniu listy wierzytelności - 05/10/2015

10. Sporządzenie częściowego planu podziału funduszów masy - 16/11/2015

11. Obwieszczenie w MSiG (nr 14/2016 poz.1485) o sporządzeniu częściowego planu podziału funduszów masy - 22/01/2016

12. Sporządzenie drugiego częściowego planu podziału funduszów masy - 25.03.2016

13. Sporządzenie oddzielnego planu podziału nr 1 (nieruchomość KW SZ1M/00021366/3 - ul. Lipowa 6 w Myśliborzu) - 25.03.2016

14.  Sporządzenie oddzielnego planu podziału nr 2 (nieruchomość KW SZ1M/00042070/4 - ul. Felczaka w Myśliborzu) - 25.03.2016

15.  Sporządzenie oddzielnego planu podziału nr 3 (nieruchomość KW SZ1M/00042518/7 - Klicko) - 16.03.2016

16.  Sporządzenie oddzielnego planu podziału nr 4 (nieruchomość GW1G/00060441/5 -Witnica) - 25.10.2016

17. Sporządzenie trzeciego częściowego planu podziału funduszów masy - 30.10.2017

18. Zakończenie likwidacji składników masy upadłości - 18.06.2018

19. Sporządzenie ostatecznego planu podziału funduszów masy - 04.07.2018

20. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego - 10/12/2018