Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Głazów - nieruchomość rolna z halą produkcyjną

Data zamieszczenia ogłoszenia:

15 grudnia 2020

 

Syndyk masy upadłości

Agnieszki Rychlińskiej w upadłości likwidacyjnej

 

sprzeda

udział do 1/2 części w nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa - dz. nr 72 o powierzchni 0,8724 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0013, Głazów 27A, gmina Myślibórz, objętej księgą wieczystą KW ZS1M/00040587/7.

Cena wywoławcza - 170.250,00 zł.

 

Oferty zakupu należy złożyć w dwóch egzemplarzach, jeden w biurze syndyka na adres ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, drugi na ręce Sędziego Komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-952 Szczecin. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Sprzedaż KW ZS1M/00040587/7" w terminie do 22 stycznia 2021 r. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach.

Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży i bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w REGULAMINIE, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się.

 

 

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

OPERAT SZACUNKOWY

ANEKS DO OPERATU