Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Jasienicka 3 Police

Data zamieszczenia ogłoszenia:

07 kwietnia 2024

Syndyk Masy Upadłości

„ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości

ogłasza Konkurs na wybór najkorzystniejszej oferty na zakup

 

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej

w Policach przy ul. Jasienickiej 3 (KW nr SZ2S/00003943/2)

Cena wywoławcza określona została na kwotę 6.000.000,00 zł netto.

 

Oferty na zakup należy składać wyłącznie na piśmie - osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej - adresowanej na dane: Energopol-Szczecin S.A. w upadłości, ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin, w terminie do 21 maja 2024 r. do godz. 16:00

Otwarcie ofert, a w przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, również przeprowadzenie licytacji, nastąpi 23 maja 2024 r. o godz. 11:00 w Szczecinie, w siedzibie upadłej Spółki przy ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży zawiera Regulamin Konkursu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się.  

Informacje można uzyskać również drogą mailową – mp@energopol.pl oraz telefonicznie – 730 842 455.

 

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

OPERAT