Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

KOMATSU PW160-7 (nr. 852)

Data zamieszczenia ogłoszenia:

12 lutego 2024

Syndyk Masy Upadłości

Energopol-Szczecin S.A. w Szczecinie

sprzeda

 

koparkę kołową

 

KOMATSU PW160-7 (nr. 852)

rok produkcji 2006

 

za cenę nie niższą niż 68.850,00 zł netto.

 

Ofertę na zakup urządzenia należy składać wyłącznie na piśmie - osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej - adresowanej na dane: Energopol-Szczecin S.A. w upadłości, ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin, w terminie do 12 marca 2024 r. do godz. 16:00. Wymogi jakie musi spełniać oferta określa Regulamin, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się.

Otwarcie ofert, a w przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, również przeprowadzenie licytacji, nastąpi 14 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie upadłej Spółki przy ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać również drogą mailową mp@energopol.pl, lub telefonicznie 730 842 455.

 

REGULAMIN KONKURSU