Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Miejsce postojowe w garażu podziemnym - Stargard, ul. Wojska Polskiego 44

Data zamieszczenia ogłoszenia:

06 stycznia 2021

Syndyk Masy Upadłości

PW „SANIT” s.j. A. Jackowski K. Błażejewski z siedzibą w Stargardzie w upadłości sprzeda

 

miejsce postojowe w garażu podziemnym

 

Przedmiotem oferty miejsce postojowe o powierzchni 13,78 m2 w garażu podziemnym w nieruchomości położonej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 44, obejmującej udział do 1/17 części lokalu niemieszkalnego dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1T/00119618/5 oraz 1/17 udziału w 2423/100000 części wspólnych działki nr 715, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1T/00053135/4.

 

Cena wywoławcza 12.106,50 zł brutto.

 

Oferty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, jedną w biurze syndyka na adres ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, drugą do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin na ręce Sędziego – Komisarza SSR Elżbiety Piotrowskiej do 12 lutego 2021 r.

Cena nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

 

Szczegóły sprzedaży znajdują się w REGULAMINIE, z którego treścią oferenci zobowiązani są do zapoznać się.

 

Regulamin