Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Nieruchomość gruntowa w Świnoujściu - Karsiborska 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

05 czerwca 2023

Syndyk Masy Upadłości

„ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości

ogłasza Konkurs na wybór najkorzystniejszej oferty na zakup

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 15

(KW nr SZ1W/00014628/4)

 

Cena wywoławcza określona została na kwotę 4.255.000,00 zł netto.

 

Oferty na zakup należy składać wyłącznie na piśmie - osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej - adresowanej na dane: Energopol-Szczecin S.A. w upadłości, ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin, w terminie do 6 lipca 2023 r. do godz. 16:00. Wymogi jakie musi spełniać oferta określa Regulamin, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się.

Otwarcie ofert, a w przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, również przeprowadzenie licytacji, nastąpi 10 lipca 2023 r. o godz. 11:00 w Szczecinie, w siedzibie upadłej Spółki przy ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży, w tym Regulamin Konkursu oraz operat szacunkowy z wyceny nieruchomości dostępne są na stronie www.maciejkasprzyk.com.pl. Informacje można uzyskać również drogą mailową – syndyk@energopol.pl oraz telefonicznie – 510 091 410.

 

Regulamin Konkursu

Operat szacunkowy