Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Ponton roboczy PN-PMBH-220

Data zamieszczenia ogłoszenia:

26 lutego 2024

Syndyk Masy Upadłości

Energopol-Szczecin S.A. w Szczecinie

sprzeda z wolnej ręki

 

ponton pod maszynę roboczą

PN-PMBH-220 500 t. (nr. 810)

 

za cenę nie niższą niż 102.200,00 zł netto.

 

Oferty należy składać w terminie do 7 marca 2024 r. 

Oferty na zakup należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: mp@energopol.pl.

Oferty które wpłyną po terminie wskazanym w ofercie nie będą rozpatrywane.

Podstawowym kryterium wyboru nabywcy jest zaoferowana cena.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać drogą mailową: mp@energopol.pl, lub telefonicznie 730 842 455.