Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Rocha Teresa Agata w upadłości

04 grudnia 2018

Sygnatura akt: XII GUp 131/18

 

 

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

 

Rachunek bankowy masy upadłości: 29 1240 3813 1111 0010 8723 4036

 

 

 

Chronologia postępowania

 

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04/12/2018

2. Publikacja postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG nr 242/2018 (5630) poz. 56178 - 14/12/2018