Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Ruchomości różne #11

Data zamieszczenia ogłoszenia:

18 kwietnia 2024

Syndyk Masy Upadłości

Energopol-Szczecin S.A. w Szczecinie

sprzedaje z wolnej ręki

 

pakiet ruchomości (#11)

 

Minimalna cena sprzedaży pakietu to 38.808,00 zł netto.

 

Oferta dotyczy sprzedaży całego pakietu. Zestawienie ruchomości wchodzących w skład pakietu do pobrania w załączniku.

 

Oferty należy składać w terminie do 9 maja 2024 r. 

Oferty na zakup mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: mp@energopol.pl.

Oferty które wpłyną po terminie wskazanym w ofercie nie będą rozpatrywane.

Podstawowym kryterium wyboru nabywcy jest zaoferowana cena

 

Ruchomości zlokalizowane są na terenie bazy Energopol przy ul. Nad Odrą 62 w Szczecinie.

Oględziny możliwe wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Szczegóły dotyczące oferty można uzyskać pod numerem 730 842 455 (numer dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00).

 

Zestawienie ruchomości - Pakiet #11