Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

SFW Starka Sp. z o.o. w upadłości

15 marca 2023

Szczecińska Fabryka Wódek STARKA Sp. z o.o. - ogłoszenie upadłości

 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy z dnia 13 marca 2023 r. ogłoszona została upadłość dłużnika Szczecińskiej Fabryki Wódek STARKA Sp. z o.o. w Szczecinie (KRS 0000422739).

Upadłość została zarejestrowana pod sygn. akt: XII GUp 1/23.

 

Wyznaczono Sędziego-Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Grzegorza Markiewicza, zastępcę Sędziego-Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Patrycji Ossowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Kasprzyka (nr licencji 286).

 

Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie wg przepisów ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r., wg stanu prawnego na dzień 3 września 2018 r.

Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu-Komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.

Ponadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.