Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Stargard Lipnik - nieruchomość gruntowa

Data zamieszczenia ogłoszenia:

06 stycznia 2021

Syndyk Masy Upadłości

PW „SANIT” s.j. A. Jackowski K. Błażejewski z siedzibą w Stargardzie w upadłości

 

SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ

 

Przedmiotem oferty jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 14/2 położoną w Lipniku, powiat Stargard, gmina Stargard o pow. 37.600,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW SZ1T/00075220/7.

 

Cena wywoławcza 1.477.500,00 zł.

 

Oferty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, jedną w biurze syndyka na adres Maciej Kasprzyk ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, drugą do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin na ręce Sędziego – Komisarza SSR Elżbiety Piotrowskiej do 12 lutego 2021 r.

Cena nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Szczegółowe warunki zawarte są w REGULAMINIE, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się.

 

 

REGULAMIN