Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

LINTEC CSD 3000

Data zamieszczenia ogłoszenia:

18 stycznia 2024

Syndyk Masy Upadłości

„ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości sprzeda:

 

Wytwórnię Mas Bitumicznych

LINTEC CSD 3000

 

za cenę nie niższą niż 1.451.250,00 zł netto

 

Oferty na zakup należy składać wyłącznie na piśmie - osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej - adresowanej na dane: Energopol-Szczecin S.A. w upadłości, ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin, w terminie do 27 lutego 2024 r., do godz. 16:00. Wymogi jakie musi spełniać oferta określa Regulamin, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się.

Otwarcie ofert, a w przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, również przeprowadzenie licytacji, nastąpi 29 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w Szczecinie w siedzibie upadłej Spółki przy ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać również mailowo: mp@energopol.pl, lub telefonicznie: 730 842 455. 

Dokumentacja techniczna Wytwórni znajduje się w siedzibie Upadłego i dostępna jest do wglądu po wcześniejszym umówieniu się.

 

REGULAMIN KONKURSU

OPERAT SZACUNKOWY