Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Naczepa Faymonville 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

17 lipca 2023

Syndyk Masy Upadłości

Energopol-Szczecin S.A. w Szczecinie

sprzedaje z wolnej ręki

 

NACZEPĘ FAYMONVILLE VARIOMAX 3+5 (5 OSI)

 

za cenę nie niższą niż 362.200,00 zł netto

 

Podane ceny są cenami wywoławczymi netto.

Oferty na zakup urządzenia należy składać wyłącznie na piśmie - osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej - adresowanej na dane: Energopol-Szczecin S.A. w upadłości, ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin, w terminie do 25 lipca 2023 r., do godz. 16:00. Wymogi jakie musi spełniać oferta określa Regulamin, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się.

Otwarcie ofert, a w przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, również przeprowadzenie licytacji, nastąpi 27 lipca 2023 r. w siedzibie upadłej Spółki przy ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży, w tym Regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.maciejkasprzyk.com.pl. Informacje można uzyskać również drogą mailową mp@energopol.pl, lub telefonicznie 730 842 455.

 

Regulamin sprzedaży

Wyciąg z operatu oszacowania wartości