Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Wytwórnia Mas Bitumicznych "Teltomat" typ 200

Data zamieszczenia ogłoszenia:

07 sierpnia 2023

Syndyk masy upadłości Energopol - Szczecin S.A. w upadłości

ogłasza Konkursu na

 

wybór najkorzystniejszej oferty na zakup Wytwórni Mas Bitumicznych Teltomat typ 200 zlokalizowanej w miejscowości Wałcz

 

za cenę ni niższą niż 1.560.000,00 zł netto

 

Przedmiotem sprzedaży jest Wytwórnia Mas Bitumicznych Teltomat typ 200 nr fabryczny wieży wytwórni 009/13 rok produkcji poszczególnych składników wytwórni 2013 – 2016 (dalej jako „WMB”).

Wytwórnia znajduje się w miejscowości Wałcz (okolice nowej obwodnicy Wałcza) i od ok. sierpnia 2019 r. jest wyłączona z eksploatacji. Szczegółowy opis WMB wraz z dokumentacją fotograficzną zawierają Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty na zakup należy składać wyłącznie na piśmie  - osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej - adresowanej na dane: Energopol-Szczecin S.A. w upadłości, ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin, w terminie do 11 września 2023 r., do godziny 16:00. Wymogi jakie musi spełniać oferta określa Regulamin, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się.

Otwarcie ofert, a w przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, również przeprowadzenie licytacji, nastąpi 14 września 2023 r. o godzinie 11:00 w Szczecinie, w siedzibie upadłej Spółki przy ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin.

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 telefonicznie pod numerem telefonu: 730 842 455 lub drogą mailową na adres mp@energopol.pl.

 

REGULAMIN

Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 - Wyciąg z wykazu majątku