Syndyk masy upadłości Energopol - Szczecin S.A. w upadłości

ogłasza Konkursu na

 

wybór najkorzystniejszej oferty na zakup Wytwórni Mas Bitumicznych Teltomat typ 200 zlokalizowanej w miejscowości Wałcz.

 

Przedmiotem sprzedaży jest Wytwórnia Mas Bitumicznych Teltomat typ 200 nr fabryczny wieży wytwórni 009/13 rok produkcji poszczególnych składników wytwórni 2013 – 2016 (dalej jako „WMB”).

 

Wytwórnia znajduje się w miejscowości Wałcz (okolice nowej obwodnicy Wałcza) i od ok. sierpnia 2019 r. jest wyłączona z eksploatacji. W każdym z trzech zbiorników WMB Teltomat pozostał asfalt, który należy rozgrzać do temperatur technologicznych - rzędu 150-170 °C i następnie zbiorniki rozładować za pomocą nowego tymczasowego rurociągu. W poszczególnych zbiornikach znajduje się asfalt:

1 - asfalt modyfikowany 25/55-60 - 25t

2 - 35/50 - około 50 t (pełen zbiornik 50m3)

3 - 50/70 około 15t

 

Szczegółowy opis WMB wraz z dokumentacją fotograficzną zawierają Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu. Syndyk oczekuje na złożenie oferty zakupu całości WMB. Syndyk nie dopuszcza możliwości sprzedaży jej poszczególnych elementów, nawet gdy posiadają one samodzielność techniczną.

Dodatkowe informacje oraz warunki Konkursu określa Regulamin, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się. Termin składania ofert upływa 10 grudnia 2020 r.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 telefonicznie pod numerem telefonu: 601 353 616 lub drogą mailową na adres mp@energopol.pl.

 

REGULAMIN

Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 - Wyciąg z wykazu majątku

 

03 grudnia 2020

Data zamieszczenia ogłoszenia:

Wytwórnia Mas Bitumicznych "Teltomat" typ 200

O nas

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018