Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Uzdrowiskowa

Data zamieszczenia ogłoszenia:

29 grudnia 2022

 

Syndyk masy upadłości „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości z siedzibą w Szczecinie

ogłasza

Konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty na zakup prawa własności gruntów nieruchomości położonej w Świnoujściu, przy ul. Uzdrowiskowej, działki nr 114/14, 114/16, 114/21, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1W/00053858/0.

 

Cena wywoławcza określona została na kwotę nie niższą niż 50.000.000,00 zł netto.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży określa Regulamin Konkursu, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się.

Informacje można uzyskać również drogą mailową – syndyk@energopol.pl oraz telefonicznie – 510 091 410.

 

 

Materiały do pobrania:

- Regulamin Konkursu

- Załącznik do Regulaminu - Informacje podstawowe

- Operat szacunkowy - nieruchomość przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu (SZ1W/00053858/0)

- Pozwolenie na budowę - decyzja nr 244/PB/2018

- Zestawienie liczby apartamentów i powierzchni dla planowanej inwestycji

- Materiały reklamowe - folder

- Materiały reklamowe - folder (j. angielski)

- Materiały reklamowe - opis inwestycji