Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Sprzedaż przedsiębiorstwa „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości w Szczecinie

Data zamieszczenia ogłoszenia:

20 lipca 2022

Syndyk Masy Upadłości

„ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości

ogłasza Konkurs na wybór najkorzystniejszej oferty na zakup przedsiębiorstwa

 

„ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości

z siedzibą w Szczecinie z wyłączeniami.

 

Cena wywoławcza określona została na kwotę nie niższą niż 109.144.208,03 zł.

 

Przedmiotem sprzedaży oferowanym w ramach Konkursu jest przedsiębiorstwo „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości z siedzibą w Szczecinie, w skład którego wchodzą składniki materialne i niematerialne w postaci:

  - ośmiu nieruchomości zlokalizowanych w Szczecinie, Policach, Świnoujściu oraz Dominikowie;

  - ruchomości oszacowanych na łączną wartość 20.449.181,45 zł;

  - 100% akcji spółki Energopol Development S.A. w Szczecinie;

 - praw do znaku towarowych słowno-graficznego ENERGOPOL, słownego ENERGOPOL-SZCZECIN oraz nazwy   przedsiębiorstwa „ENERGOPOL-SZCZECIN” wraz z prawem do domeny internetowej www.energopol.pl;

 - pozostałych składników niematerialnych, w tym referencji związanych ze zrealizowanymi przez „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. kontraktami oraz prawami i obowiązkami wynikającymi z 13 umów o pracę.

 

Oferty na zakup przedsiębiorstwa należy składać wyłącznie na piśmie - osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej - adresowanej na dane: Kancelaria Notarialna Joanna Ramęda-Pilip, Radosław Ochrymowicz Notariusze spółka cywilna, Al. Piastów 62/2, 70-332 Szczecin, w terminie do 9 września 2022 r., do godz. 16:00. Wymogi jakie musi spełniać oferta określa Regulamin, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się.

Otwarcie ofert nastąpi 13 września 2022 r. o godz. 10:00 w Szczecinie w Kancelarii Notarialnej Joanny Ramęda-Pilip, Radosław Ochrymowicz Notariusze spółka cywilna przy Al. Piastów 62/2, 70-332 Szczecin.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty, w tym Regulamin Konkursu oraz operaty szacunkowe znajdują się na stronie www.maciejkasprzyk.com.pl. Informacje można uzyskać również drogą mailową – syndyk@energopol.pl oraz telefoniczną – 510 091 410.

 

 

Materiały do pobrania:

- Regulamin Konkursu 

- Załącznik nr 1 do Regulaminu: Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz Aktualizacja Opisu i oszacowania

- Załącznik nr 2 do Regulaminu: Spis ruchomości

- Załącznik nr 3 do Regulaminu: Zestawienie aktywnych umów najmu i dzierżawy

- Zestawienie nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

- Operat szacunkowy - nieruchomość przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu (SZ1W/00053858/0)

- Operat szacunkowy - nieruchomość przy ul. Karsiborskiej 15 w Świnoujściu (SZ1W/00014628/4)

- Operat szacunkowy - lokal mieszkalny w Świnoujściu przy ul. Paderewskiego17B/M7 (SZ1W/00032706/7)

- Operat szacunkowy - nieruchomość przy ul. Lipowej 42 w Dominikowie (SZ1C/00003955/7)

- Operat szacunkowy - nieruchomość przy ul. Ludowej 22 w Szczecinie (SZ1S/00081975/8)

- Operat szacunkowy - nieruchomość przy ul. Nad Odrą Nr 62-66 w Szczecinie (SZ1S/00080943/8)

- Operat szacunkowy - nieruchomość przy ul. św. Floriana 9/13 w Szczecinie (SZ1S/00081973/4)

- Operat szacunkowy - nieruchomość przy ul. Jasienickiej 3 w Policach (SZ2S/00003943/2 )

- Raport z oszacowania wart. rynkowej pakietu akcji spółki Energopol-Development S.A. w Szczecinie